Sinds 1989 is podotherapie Dennemann uw erkende specialist op het gebied van de voet. Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Het niet goed functioneren van de voet kan vele lichamelijke klachten tot gevolg hebben. Bij pijn aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug, kan de podotherapeut uitkomst bieden.

Na een onderzoek wordt samen met de patiënt besproken wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld;

  • Podotherapeutische zolen;
  • Podotherapeutische orthesen;
  • Nagelbeugels bij ingegroeide nagels;
  • Taping
  • Schoenadvies

Ook bepaalde chronische aandoeningen gaan gepaard met specifieke voetproblemen (diabetes mellitus en reuma).
Wij gebruiken de modernste technieken (o.a. 3d laserscanning en digitale drukmetingen) en werken intensief samen met verwijzers, andere paramedici en pedicures. Klachtspecifiek handelen en zorg op maat staan bij ons hoog in het vaandel. Ook werken bij ons specialistisch opgeleide diabetespodotherapeuten, sportpodotherapeuten en podotherapeuten met de opleiding echografie en aandachtsgebied reuma.

Kwaliteit

NVvP: Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Bij deze vereniging zijn alle podotherapeuten werkzaam bij podotherapie Dennemann aangesloten.

NVvDP: Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten

NVvSP: Nederlandse Vereniging van Sport Podotherapeuten

Kwaliteitsregister paramedici: de instantie die de kwaliteit van podotherapeuten waarborgt. Om kwaliteitsgeregistreerd te zijn moet iedere podotherapeut elke 5 jaar opnieuw bewijzen voldoende bij- en nascholing te hebben gevolgd.

AGBcode: Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code, altijd beginnend met de cijfers 26. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle geregistreerde zorgverleners in Nederland zijn vastgelegd. www.agbcode.nl

Korte impressie van Podotherapie Dennemann

Klachten

Onze podotherapeuten behandelen mensen die klachten hebben aan de voeten of het houdings-bewegingsapparaat, ontstaan door een verkeerde voetstand en/of looppatroon. Hierbij kunt u denken aan: Voetklachten, been- en knieklachten, heup- en rugklachten.

Lees meer...

Specialisatie

Speciale aandachtsgebieden binnen de podotherapie op Plein Zwanenberg zijn diabetespodotherapie, sportpodotherapie, reuma, echografie en kinderen.

Lees meer...

Behandelmogelijkheden

De podotherapeut is zeer breed opgeleid en beheerst het hele scala aan behandelmethodieken van klachten. In de praktijk zal het zo zijn dat allerlei factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de therapie en het uit te voeren behandelplan.

Lees meer...

Erkenning

Podotherapie is een paramedisch beroep en valt onder de wet B.I.G. Dit betekent dat podotherapie een wettelijke erkend en beschermd beroep is. Een podotherapeut heeft een 4-jarige hbo-opleiding afgerond. Een podotherapeut behandelt op verwijzing van huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht. De podotherapeuten werkzaam bij Podotherapie Dennemann zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister voor paramedici, wat inhoudt dat zij regelmatig aan bij- en nascholing doen.

Informatie

Podotherapie Dennemann
Gezondheidslaan 1e
5342 JW Oss
Telefoon: 0412-638575


Openingstijden: dagelijks van 8:00-18:00


Podotherapeuten:
Marlies Dennemann
Sandra Verhagen
Karin Schaafstra

Assistentes:
Marjon Gerrits
Jacqueline Ernst


www.podotherapiedennemann.nl
www.facebook.com/podotherapiedennemann
twitter.com/PodoDennemann

Zorgverzekeraars

Diabetes voetzorg
Alleen diabetische voetzorg wordt uit de basisverzekering vergoed. U moet hiervoor door uw hoofdbehandelaar (huisarts of internist) naar de podotherapeut voor een diabetisch voetonderzoek zijn verwezen. Dit gebeurt niet bij Simm’s 0 en sporadisch bij Simm’s 1 zorgprofiel 1. Bij Simm’s 1 zorgprofiel 2, Simm’s 2 zorgprofiel 2 en 3 en Simm’s 3 zorgprofiel 4 wordt u naar een podotherapeut verwezen. Deze kan via onderzoek dan bepalen of er medisch noodzakelijk voetzorg nodig is die door een pedicure moet worden behandeld. Op deze manier kunt u in aanmerking komen voor een (meestal) gedeeltelijke vergoeding van de diabetespedicure.

Overige voetzorg
In alle andere gevallen is podotherapie niet in de basisverzekering opgenomen maar maakt onderdeel uit van uw aanvullend pakket. Iedere verzekeraar heeft verschillende vergoedingspakketten. Kijkt u zelf hoe u verzekerd bent voor de podotherapeut. U kunt hiervoor ook kijken op www.podotherapiedennemann.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur.